Wszystkich miłośników Filharmonii, a przede wszystkim dobrej zabawy zaprosiliśmy do udziału w grze miejskiej (potocznie i dawniej nazywanej podchodami) pn.: „70 nut Filharmonii”, realizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia Filharmonii Śląskiej.
Graczom stawialiśmy różnorodne wyzwania na terenie Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego, w trakcie których zapoznali się z obiektem, ofertą artystyczną, historią oraz muzykami i pracownikami Filharmonii Śląskiej. Celem konkursu „70 nut Filharmonii” było uspołecznienie mieszkańców regionu do swobodnego, lecz uprawomocnionego uczestnictwa w kulturze, poprzez rozszerzenie ich kompetencji kulturowych oraz stymulowanie kreatywnego myślenia.
Za każde dobrze rozwiązane zadanie Gracze otrzymywali fragment znanego utworu w zapisie nutowym. Ostatnie finałowe zadanie polegało na złożeniu w spójną całość zapisu nutowego i rozpoznaniu tytułu i autora dzieła. Wygrały te osoby, które w najkrótszym czasie zrealizują 7 zadań konkursowych. Lista zadań konkursowych jest dostępna w dokumencie pt. „Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „ 70 nut Filharmonii”.

W grze wzięło udział 14 osób. W gronie finalistów znalazło się 10 osób.

I miejsce Ewa Krzemińska

II miejsce Andrzej Krzemiński

III miejsce wywalczyła Julia Krzemińska

Wyróżnienia otrzymali: Łukasz Chmiel oraz Wiktoria Urbańczyk

Nagrody pocieszania otrzymali: Grażyna Kupczak, Magdalena Marcinowicz, Łukasz Tomanek, Karolina Miś i Roksana Krzemińska