Filharmonia Śląska to instytucja, której powołaniem jest krzewienie i upowszechnianie kultury muzycznej. Realizujemy je kompleksowo, podejmując działania na wielu płaszczyznach.

Talenty, kompetencja, wszechstronność i odpowiedzialność wszystkich członków filharmonijnej społeczności, ponad pół wieku tradycji w kształtowaniu życia kulturalnego regionu, wysokiej klasy instrumentarium oraz umiejętne wykorzystywanie najnowszych zdobyczy techniki – to baza dla naszych działań. Dzięki wysokiej aktywności wykonawczej naszych zespołów jesteśmy towarzyszymy naszym słuchaczom niemal na co dzień.

Umuzykalnianie społeczeństwa pojmujemy jako regularną prezentację bogatej oferty programowej, obejmującą muzykę symfoniczną, chóralną, kameralną i organową wszelkich nurtów dzieł muzycznych, ale również jako misję kształtowania i uszlachetniania artystycznego smaku naszych odbiorów. W regionie śląskim, w kraju i poza jego granicami prezentujemy najlepsze osiągnięcia sztuki muzycznej – od największych światowych dzieł, po muzykę mniej znaną, lecz niezwykle cenną i wartą upowszechniania. Szczególną wagę przywiązujemy do promowania dorobku kompozytorów polskich – w tym muzyki twórców śląskich, a zwłaszcza naszego Patrona, Henryka Mikołaja Góreckiego.

Szczególną wagę przywiązujemy do wyłaniania i wspierania młodych talentów muzycznych. Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, którego jesteśmy głównym realizatorem to znakomita sposobność, by odkryć młodych mistrzów batuty, promować sztukę dyrygencką i utrwalać renomę Filharmonii Śląskiej.
Aktywnie współpracujemy z ośrodkami edukacji muzycznej w regionie, pomagając najzdolniejszym młodym muzykom – wykonawcom i kompozytorom – zdobyć pierwsze profesjonalne szlify estradowe.

W trosce o pozyskiwanie nowych melomanów, poziom świadomości muzycznej i estetykę powszechnego odbiorcy pieczołowicie dbamy o przygotowanie dzieci i młodzieży do roli świadomego słuchacza, umiejącego korzystać z dobrodziejstw kultury wysokiej. Służy temu szereg programów edukacyjnych, od lat tworzonych i konsekwentnie realizowanych przez Filharmonię.

Filharmonia Śląska stanowi integralny element strategii i polityki kulturalnej regionu, znacząco przyczyniając się do jego prężnego rozwoju społecznego. Od niemal siedmiu dekad byliśmy ambasadorem kultury muzycznej regionu w Polce i świecie. Dziś Filharmonia Śląska z dumą wnosi swój wkład w tworzenie wielokulturowej przestrzeni wspólnej Europy.